Terug naar alle blogartikelen
BUMA Phytobac zuiveringssyteem voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen

Phytobac: zuiveringssysteem voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen

14 okt. 2021

Ieder bedrijf dat met gewasbeschermingsmiddelen werkt krijgt er mee te maken tijdens het schoonspuiten of spoelen van de spuitinstallatie. Afvalwater met resten van gewasbeschermingsmiddelen. Wanneer dit afvalwater op het terrein terecht komt is er een grote kans dat het via afspoeling in het oppervlaktewater terecht komt bij de eerstvolgende regenbui. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater zal hier niet beter van worden. Er zijn verschillende manieren om afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen te zuiveren. Dit kan op basis van verdamping en indroging door zon en wind. Biologisch met behulp van organische stof en bacteriën of een combinatie van beide. Er zijn verschillende schaalbare systemen op de markt. Voor bedrijven die grote hoeveelheden met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd afvalwater hebben is het Phytobac systeem een oplossing.

Phytobac systeem

Dit systeem werkt op basis van biologische afbraak en indroging en verdamping. Het Phytobac systeem is leverbaar in een kunststof en een betonnen variant. De kunststof variant bestaat uit een buffertank en een kunststof module van 5,2 m2. De betonnen variant  bestaat uit een buffertank met een op het bedrijf aangepaste betonnen bak. De keuze wordt vaak gemaakt op basis van de capaciteit. De kunststof variant heeft een capaciteit van 2500 liter afvalwater per module per jaar. De betonnen variant kan per m2 oppervlakte circa 500 liter afvalwater zuiveren.

Werking Phytobac systeem

 BUMA Phytobac bak beton

De Phytobac wordt gevuld met een mengsel van 75% grond en 25% stro. De grond zorgt voor de schimmels en bacteriën die de gewasbeschermingsmiddelen kunnen afbreken. Daarna wordt er een laag substraat aangebracht. In dit substraat worden de middelen aan organische stof gebonden en kan de afbraak beginnen.

Biologische afbraak is een langzaam proces. Daarom wordt het afvalwater eerst opgeslagen in een buffertank en daarna gecontroleerd met sensoren of een tijdklok over de Phytobac verdeeld. Het water zal voor het grootste deel onder invloed van wind en zon verdampen. Eventueel restwater zal via een drainageslang onder in de Phytobac weer naar de buffertank worden geleid.

Voordelen Phytobac

Heeft uw bedrijf een grote hoeveelheid afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen? En bent u op zoek naar een maatwerk systeem en heeft u de ruimte? Dan is het Phytobac systeem een goede oplossing.

Het Phytobac systeem is:

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende prijsopgave contact op met BUMA handel. Wij adviseren u wel om voor aanschaf dit systeem voor te leggen aan de bevoegde overheidsinstantie.

Heeft u niet veel afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen? Dan is het RemDry systeem een goed alternatief systeem.

Geschreven door Hielke Ouderkerken