Terug naar alle blogartikelen
BUMA modderbord praktijk

Wanneer moet een loonwerker verkeersborden gebruiken?

11 sep. 2023

Tijdens de oogstwerkzaamheden in het najaar krijgen we bij BUMA handel regelmatig vragen over modderborden. Maar in het voorjaar komen er ook steeds vaker vragen over verkeersborden in verband met sleepslangen. De meest gestelde vraag is “ Wanneer moet ik als loonwerker verkeersborden gebruiken?” Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij simpel. Wanneer er door uw werkzaamheden gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan bent u verplicht om andere weggebruikers hiervoor te waarschuwen. De uitvoering is vaak iets moeilijker. We hebben een aantal punten verzameld waarmee u veilig aan de slag kan.

Wat zijn gevaarlijk situaties

Wanneer is er sprake van een gevaarlijke situatie op de weg? Wat voor de automobilist of motorrijder een gevaarlijke situatie is, hoeft niet gevaarlijk te zijn voor een tractorchauffeur en andersom. Een tractor heeft vaak geen problemen met modder op de weg, voor een automobilist of motorrijder kan dit tot een ongeval leiden. Andersom kan een inhalende automobilist die op het laatste moment zijn auto voor de tractor invoegt voor de tractorchauffeur tot een ongeval leiden. Iedereen beoordeeld gevaar vanuit zijn eigen situatie. Wanneer u vast wilt stellen of er sprake is van een gevaarlijke situatie moet u echter uitgaan van alle weggebruikers.

BUMA wanneer moet een loonwerker verkeersborden gebruiken

Voorbeelden van gevaarlijke situaties

Modder op de weg is een bekend voorbeeld van een gevaarlijke situatie. Bij de overgang van het veld naar de weg komt vooral bij regen, modder via de wielen van de tractor en de wagen op de weg. De vervuiling is vaak het ergste in de eerste 50 tot 100 meter van de route. Daarna zijn de wielen vaak “schoon” en is de vervuiling minder. Een minder bekend voorbeeld is de slangbrug. Een slangbrug wordt gebruikt om de transportslangen voor het sleepslang bemesten te beschermen tegen verkeer. In sommige situaties moeten deze slangen over de openbare weg om het bemesten van percelen mogelijk te maken. Een slangbrug vormt dan een obstakel op de weg waar de overige weggebruikers voor gewaarschuwd moeten worden.

Werkwijze bij modder op de weg

Er zijn enkele provincies en regio’s die speciaal voor modder op de weg een zogenaamde modderfolder hebben gemaakt. In deze folders worden duidelijk de procedures uitgelegd aan de hand van tekeningen. Omdat er ook wel eens onduidelijkheid is over de wijze waarop de borden langs de weg geplaatst moeten worden is dit ook meegenomen in de folder.

Wanneer er sprake is van een eenmalige situatie wordt er nog wel eens gedacht dat een stuk karton met modder erop voldoende is. Of er wordt niets geplaatst, omdat er toch nooit een auto langskomt. Voor deze situaties stellen een aantal gemeenten modderborden in bruikleen beschikbaar. In de modderfolder staat een overzicht van deze gemeenten.

Typen verkeersborden

Er zijn verschillende typen verkeersborden in de handel verkrijgbaar. Bedrijven die zo nu en dan een bord nodig hebben kiezen vaak voor een kunststof bord of een plat stalen bord. Deze beide typen verkeersborden worden vaak met een schroef op een paal bevestigd en zijn voordelig.

Loonwerkers die regelmatig verkeersborden nodig hebben kiezen vaak voor de uitvoering met de dubbel omgezette rand. Deze borden zijn vaak groter, van dikker staal gemaakt en voorzien van een betere reflectiecoating. Deze verkeersborden worden met buisklemmen aan een stalen paal bevestigd.   De verkeersborden moeten duidelijk zijn en waarschuwen voor de naderende situatie. Hiervoor wordt vaak een waarschuwingsbord gecombineerd met een tekst. Dit is bijvoorbeeld het waarschuwingsbord J20 Slipgevaar in combinatie met een onderbord met de tekst modder. Uit praktisch oogpunt wordt door loonwerkers toch vaker gekozen voor een geel verkeersbord. Op dit verkeersbord staan dan het waarschuwingsbord en tekst gedrukt. Een voordeel hiervan is dat er maar 1 bord gemonteerd hoeft te worden. Bij het zien van een geel (tijdelijk) verkeersbord letten bestuurders vaak ook beter op. Een geel bord betekent toch vaak dat er een gewijzigde verkeerssituatie is.

 

product image

ACTIE Verkeersbord set A slangbrug (groot)

product image

Verkeersbord "slipgevaar" driekant 700 mm

product image

ACTIE Verkeersbord set C modder (groot)

product image

Verkeersbord "wegversmalling" driekant 700 mm

 

 

BUMA plaatsing modderbord

Plaatsing verkeersborden

De borden moeten circa 100 meter voor de gevaarlijke situatie worden geplaatst. Zo hebben andere weggebruikers nog de mogelijkheid om zich aan te passen op de situatie. De borden moeten in ieder geval aan de rechterzijde van de weg worden neergezet. Dit betekent dat verkeer dat naar de situatie toe rijdt de borden goed kan zien. Binnen de bebouwde kom moet de waarschuwingsborden minimaal 60 cm uit de zijkant van de rijbaan worden geplaatst. Buiten de bebouwde kom is deze afstand 180 cm. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de berm langs de rijbaan. Zorg er in ieder geval voor dat verkeer, wanneer dit nodig is, de mogelijkheid heeft om uit te wijken via de berm.

Hoogte verkeersborden

Voor een fietser zal de ideale hoogte van een verkeersbord lager zijn dan voor een chauffeur van een vrachtwagen. Maar verkeersborden moeten voor alle weggebruikers goed zichtbaar zijn. Binnen de bebouwde kom wordt daarom geadviseerd om de borden op 220 cm vanaf het maaiveld te plaatsen. Voor situaties buiten de bebouwde kom wordt een hoogte geadviseerd van 120 cm. Deze afstand is dan gerekend vanaf maaiveld tot onderzijde bord. Ook hier geldt natuurlijk weer dat dit afhankelijk is van de situatie van de berm.

Opruimen verkeersborden

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond en de rijbaan weer schoon of vrij is kunnen de verkeersborden worden opgeruimd. Zorg ervoor dat u tijdens het opruimen wel zichtbaar blijft voor de overige weggebruikers. Reflecterende kleding is in deze situatie geen luxe, maar noodzaak.

Brancheorganisaties

We hebben hierboven een aantal van de veelgestelde vragen beantwoord. Er zullen ook vragen zijn die wij nog niet hebben beantwoordt. Zowel de overheid als de brancheorganisaties LTO en Cumela zijn actief met dit onderwerp bezig. Er is dan ook meer informatie beschikbaar. Branchorganisatie Cumela heeft onder anderen de Toolbox Modder op de weg.

Geschreven door Hielke Ouderkerken