Graslandherstel

1 januari 2020

In verband met schade in veel grasland percelen is dit betaalbare grasmengsel samengesteld. Graslandherstel is een speciaal mengsel voor het herinzaaien en doorzaaien van percelen.

Kenmerken van Graslandherstel

  • Kwaliteit voor een scherpe prijs
  • Juiste verhouding tetraploïde en diploïde Engels raaigras
  • Hoge opbrengst
  • Behandeld met kiemversneller Headstart

 

Graslandherstel bestaat voor 70% uit tetraploïd Engels raaigras en 30% uit diploïd Engels raaigras. Tetraploïd gras kiemt sneller en vestigt zich agressiever ook tussen bestaand gras. Dit verbetert het resultaat van inzaaien en doorzaaien.

Advies zaaihoeveelheid:

  •  – Herinzaaien 45 – 55 kg
  •  – Doorzaaien 20 – 25 kg

BUMA handel bv

menu