Terug naar alle blogartikelen
BUMA grutto mengsel

Aandachtspunten bij kruidenrijk grasland

04 aug. 2022

De belangstelling voor kruidenrijk grasland in de melkveehouderij is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Als gevolg daarvan is het aanbod van kruidenrijke mengsels ook groter geworden. Hieronder staan een aantal punten waar je rekening mee kunt houden bij het maken van een keuze.

Keuze kruiden

Er zijn de afgelopen jaren verschillende kruidenrijke mengsels op de markt gekomen. De samenstellingen van deze mengsels variëren. Om in aanmerking te komen voor toeslagen van melkverwerkers zoals Cono, A-Ware en Campina worden er wel vaak eisen gesteld aan het aantal soorten dat ingezaaid wordt. Daarom is het ook altijd aan te raden om voor zaaien te informeren of het gekozen kruidenmengsel aan deze eisen voldoet.

Een nieuwe ontwikkeling is het bijmengen van “productieve” kruiden, zoals smalle weegbree en cichorei, bij het graszaad. Het zaad wordt net zoals klaver door de zaaibak verdeeld en tegelijk met het graszaad gezaaid. Deze productieve kruiden zijn goed in staat om zich te handhaven zoals te lezen valt in Kruidendossier – smalle weegbree en in Kruidendosser – cichorei.

Keuze perceel

Kruiden hebben weinig tot geen bemesting nodig en kunnen vaak beter tegen extremen. Percelen met een schrale, natte of droge bodem zijn dus ook geschikt. Daarnaast kunnen ook perceelranden en slootkanten zeer goed worden gebruikt. Houdt ook rekening met de pH van de bodem.  Deze moet bij voorkeur boven de 4,8 liggen. Veel van de kruidenrijk grasland mengsels bevatten vlinderbloemigen die voor een optimale groei een hogere pH nodig hebben.

Inzaaien

Kruiden kiemen langzamer dan gras. Voor het meeste/beste resultaat heeft nieuw inzaaien dan ook de voorkeur. Kies een perceel met een lage onkruiddruk en zorg voor een goed zaaibed. De pH op zandgrond moet eigenlijk >5,5 zijn en op kleigrond >6. Kies het inzaaimoment zorgvuldig. Om de kruiden een kans te geven ten opzichte van gras moet er voldoende warmte en vocht in de grond zitten. Dit is vaak het geval in augustus september. Wanneer het kruidenrijke mengsel niet gemengd is met grassen kunt u inzaaien met een laat doorschietend grasmengsel zoals BG11. Enkele weken na het inzaaien kunt u het onderstaande resultaat zien verschijnen. Het beeld is wel afhankelijk van de verhouding gras en kruiden. BUMA graslandkruiden

Doorzaaien

Wanneer inzaaien geen optie is kan ook voor doorzaaien worden gekozen. Door de concurrentie van gras is de kans van slagen wel kleiner dan met inzaaien. Zorg daarom voor een kort gemaaide, open zode zodat de kruiden de kans hebben om met het gras te concurreren. Zaai ook niet dieper dan 1 cm, gebruik daarvoor bij het doorzaaien bijvoorbeeld een wiedeg met zaaicombinatie.

Bemesting

Kruiden hebben weinig tot geen bemesting nodig. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor een beperkte bemesting (max. 30 m3) met rundveedrijfmest in het voorjaar. Wanneer de mogelijkheid bestaat heeft een bemesting met vaste (stro) mest de voorkeur.

Maaien

Voor permanente kruidenrijk grasland is het van belang dat de kruiden de kans krijgen om te volgroeien en zichzelf te zaaien. Door niet voor half juni te maaien (uitgesteld maaibeheer) is dit vrij eenvoudig te realiseren. Eerder maaien kan ook, maar dan zal een perceel na 3 jaar minder kruiden bevatten. Maai de percelen met kruiden op minimaal 7 cm, dus niet te kort. Kruiden zijn rijk aan vitaminen en mineralen, waardoor de voederwaarde niet onder hoeft te doen voor gras. Zeker als het gewas niet te oud wordt. Schudt het gemaaide gewas bij voorkeur niet om oogstverliezen te beperken. Gemaaide graskruiden vormen dan een goed uitgangsmateriaal voor een geslaagde kuil.

Beweiden

Kruiden zijn niet alleen rijk aan vitaminen en mineralen. Ze bevatten ook stoffen die een positief effect hebben op de weerstand en gezondheid van het vee. In een perceel met kruiden kan het vee dan ook naar behoefte kruiden opnemen. Bij beweiden moeten de kruiden wel de tijd krijgen om te herstellen. Afwisselend beweiden en maaien verhoogt ook de levensduur van de klavers en de kruiden.

Met de bovenstaande punten weet je waar rekening mee moet worden gehouden. Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen. Geduld is echter wel op zijn plaats, omdat kruidenmengsels tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen.

Geschreven door Hielke Ouderkerken