Aandachtspunten bij kruidenrijk grasland

4 februari 2019

Er is een groeiende belangstelling en waardering voor kruidenrijk grasland in de Nederlandse melkveehouderij. Het aanbod van kruidenrijke mengsels wordt ook steeds groter. Voor uw gemak hebben we in het Overzicht-samenstellingen-kruidenrijke-mengsels-januari-2019 de componenten van deze mengsels in een tabel gezet.
Naast de samenstelling van het mengsel zijn er nog andere punten waarmee u rekening kunt houden.

Toeslagen kruidenmengsel

Diverse melkverwerkers zoals Cono, A-ware en Friesland Campina hebben duurzame melkstromen. Zij geven toeslagen wanneer kruidenrijke mengsels worden toegepast. Wilt u aanspraak maken op deze biodiversiteit toeslagen? Informeer dan of u met het gekozen kruidenmengsel in aanmerking komt.

Keuze perceel

Kruiden hebben weinig tot geen bemesting nodig en kunnen vaak beter tegen extremen. Percelen met een schrale, natte of droge bodem zijn dus ook geschikt. Daarnaast kunnen ook perceelranden en slootkanten zeer goed worden gebruikt. Houdt ook rekening met de pH van de bodem.  Deze moet bij voorkeur boven de 4,8 liggen. Veel van de kruidenrijke mengsels bevatten vlinderbloemigen die voor een optimale groei een hogere pH nodig hebben.

Inzaaien

Kruiden kiemen langzamer dan gras. Voor het meeste/beste resultaat heeft nieuw inzaaien dan ook de voorkeur. Zorg voor een goed zaaibed en kies het inzaaimoment zorgvuldig. Om de kruiden een kans te geven ten opzichte van gras moet er voldoende warmte en vocht in de grond zitten. Wanneer het kruidenrijke mengsel niet gemengd is met grassen kunt u inzaaien met een laat doorschietend grasmengsel zoals BG11. Enkele weken na het inzaaien kunt u het onderstaande resultaat zien verschijnen. Het beeld is wel afhankelijk van de verhouding gras en kruiden.

BUMA graslandkruiden

Doorzaaien

Wanneer inzaaien geen optie is kan ook voor doorzaaien worden gekozen. Door de concurrentie van gras is de kans van slagen wel kleiner dan met inzaaien.  Zorg daarom voor een kort gemaaide, open zode zodat de kruiden de kans hebben om met het gras te concurreren. Zaai ook niet te diep, gebruik daarvoor bij het doorzaaien bijvoorbeeld een wiedeg met zaaicombinatie.

Bemesting

Kruiden hebben weinig tot geen bemesting nodig. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor een beperkte bemesting met drijfmest na de eerste maaibeurt. Wanneer de mogelijkheid bestaat heeft een bemesting met vaste (stro) mest de voorkeur.

Maaien

Voor een permanente kruidenvegetatie is het van belang dat de kruiden de kans krijgen om te volgroeien en zichzelf te zaaien. Door niet voor half juni te maaien (uitgesteld maaibeheer) is dit vrij eenvoudig te realiseren. Maai de percelen met kruiden ook niet te kort. Kruiden zijn rijk aan vitaminen en mineralen, waardoor de voederwaarde niet onder hoeft te doen voor gras. Gemaaide graskruiden vormen dan ook een goed uitgangsmateriaal voor bijvoorbeeld (paarden)hooi.

Beweiden

Kruiden zijn niet alleen rijk aan vitaminen en mineralen. Ze bevatten ook stoffen die een positief effect hebben op de weerstand en gezondheid van het vee. In een perceel met kruiden kan het vee dan ook naar behoefte kruiden opnemen. Bij beweiden moeten de kruiden wel de tijd krijgen om te herstellen.

Met de bovenstaande punten weet u waar u rekening mee moet houden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Geduld is echter wel op zijn plaats, omdat kruidenmengsels tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen.

BUMA handel bv

menu