Terug naar alle blogartikelen
BUMA Agrility mais perceel oogst

Wat is Agrility

Wat is Agrility

06 jan. 2023

Agrility is de naam van een nieuw smart farming platform van Limagrain.

Op het Agrility platform worden zowel historische als actuele bodemdata, weersomstandigheden en satellietbeelden gecombineerd om u inzicht te geven in de groei en ontwikkeling van uw maisperceel. U ontvangt tijdens het seizoen per email updates en voorspellingen over het perceel. Met deze informatie kunt u tijdig actie ondernemen als er bijvoorbeeld sprake is van plantuitval of problemen met de vochtvoorziening.

Het Agrility platform is exclusief beschikbaar voor de maisrassen van Limagrain. Voor het seizoen 2023 zijn drie modules beschikbaar, Vegetatie, Oogst en Opbrengst. We vertellen u hieronder welke informatie u per module kunt verwachten.

De module Agrility Vegetatie

 BUMA Agrility vegetatie module

Deze module geeft vanaf het begin informatie over de ontwikkeling van de maïs op basis van de biomassa. U kunt met deze informatie tijdens de groei al bijsturen met bemesting of beregening. De informatie kan u ook waardevol inzicht geven naar storende lagen in de bodem.

De module Agrility Oogst

 BUMA Agrility Oogst moment

Deze module helpt bij het bepalen van het juiste oogstmoment. Op basis van de satellietbeelden, ras eigenschappen en weerstations wordt het actuele drogestof percentage berekend. Op basis van historische data kan ook het verloop worden voorspeld.

De module Agrility Opbrengst

BUMA Agrility Opbrengst

In deze module worden satellietbeelden, perceel data en weerdata gebruikt om de drogestof opbrengst per ha te voorspellen. Deze informatie kunt u gebruiken om de oogst en de opslag te plannen of eventueel alvast extra snijmais aan te kopen.

Betaalde dienst

Het Agrility platform is een betaalde dienst die exclusief verkrijgbaar is voor de maisrassen van Limagrain. U kunt gebruik maken van het Agrility platform als het perceel voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Perceel wordt ingezaaid met Limagrain maïs
  • Het maisperceel is minimaal 3 ha groot
  • Het perceel is tijdig aangemeld

Voor € 90,- (seizoen 2023) kunt u in totaal maximaal 25 ha aan maispercelen intekenen. Dit bedrag rekent u rechtstreeks af met Limagrain.

Wat u krijgt voor deze € 90,-?

  • Toegang tot Agrility platform met updates en voorspellingen uit de modules Vegetatie, Oogst en Opbrengst
  • Meer inzicht in de groei en ontwikkeling van uw maïs

Wilt u gebruik maken van het Agrility platform? Neem dan contact op met uw loonwerker of BUMA handel.

Disclaimer

Bewolkt weer kan van invloed zijn op het aantal beschikbare satellietbeelden en de frequentie van de email updates. Alle updates en voorspellingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet juridisch bindend. Limagrain aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de afgegeven adviezen en de gevolgen daarvan. Wanneer u gebruik maakt van Agrility gaat u akkoord met het delen, verwerken en opslaan van relevante bedrijfsdata en perceeldata door Limagrain.

Geschreven door Hielke Ouderkerken