Ritnaalden zorgen voor meer problemen

31 januari 2020

De druk van ritnaalden neemt toe, omdat steeds meer veehouders mais afwisselen met gras of groenbemesters. Hiermee wordt de bodemvruchtbaarheid op peil gehouden, maar het betekent ook dat de omstandigheden voor ritnaalden ideaal zijn.

Ritnaalden voeden zich niet alleen met verterende gewasresten, maar prikken ook aan levende gewassen. In een graszode valt de schade niet op. In een maisperceel kan de schade erg groot zijn, omdat de ritnaalden de hoofdwortel aanprikken. Op gescheurd grasland kunnen enkele jaren na het scheuren nog ritnaalden actief zijn. Zoals u kunt lezen in “De 5 meest voorkomende behandelingen op maïszaad” is het advies om in de eerste jaren na het scheuren maiszaad te gebruiken met een Sonido behandeling.

Hoe groot is de druk van ritnaalden?

Om een indicatie te krijgen of er ritnaalden actief zijn kan de volgende test worden gedaan. Zodra de grond in het voorjaar begint op te warmen worden de ritnaalden actief. Graaf dan, op verschillende plekken op het perceel enkele halve aardappelen in. Doe dit op ongeveer 5 tot 8 cm diepte en bekijk na een dag of tien of de aardappelen zijn aangevreten. Is er veel schade dan moeten er maatregelen worden genomen. Is er geen schade dan is de druk waarschijnlijk laag, maar dit geeft geen garanties.

Maatregelen tegen ritnaalden

Door maiszaad te behandelen met Sonido krijgt de plant een goede bescherming tegen onder anderen ritnaalden. Hierdoor kan de schade worden beperkt. De toepassing van dit middel heeft wel invloed op de kiemkracht van het zaad. In het voorjaar van 2019 was dit op verschillende velden in Nederland te zien. Op de hoge bodemtemperaturen rond het Paasweekend volgde een sterke afkoeling en vorst aan de grond. Mais is als tropisch gewas slecht bestand tegen kou. Door een warme bodem en een koude toplaag, kan de opkomst van mais dan ook worden beïnvloed. In 2019 is gebleken dat maiszaden die behandeld zijn met Sonido, als gevolg van het effect op de kieming, extra gevoelig zijn voor deze factoren.

Zaai maiszaden met Sonido op 3 – 4 cm

BUMA zaaidiepte mais met sonido

De middelen die gebruikt worden tegen ritnaalden vormen een veilige zone om het zaad. In deze zone werkt het middel optimaal. Bij een zaaidiepte van 3-4 cm loopt deze zone tot het maaiveld. Wanneer er dieper wordt gezaaid ontstaat een gebied waar het middel niet actief is. Hier is dan ook kans op een late ritnaald aantasting

BUMA handel bv

menu