Grasmengsels met het Oranjeband label

7 juni 2021

Bij BUMA handel verkopen we verschillende Advanta grasmengsels voor tuinen, openbaar groen, bermen en dijken. Een groot aantal van deze mengsels hebben een Oranjeband label. Voordat een grasmengsel een Oranjeband label krijgt moet het aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor een Oranjebandmengsel label

Een Oranjebandmengsel label mag alleen worden gebruikt voor grasmengsels van bedrijven die lid zijn van Plantum NL. Plantum NL is de branchevereniging voor de sector zaden en jonge planten. Een andere voorwaarde is dat de grasrassen die gebruikt worden in Oranjeband mengsels vermeld staan in de Grasgids voor dezelfde toepassing als waarvoor het grasmengsel wordt samengesteld.

Oranjeband grasmengsels voor tuinen

Voor gazons wordt onderscheidt gemaakt in speel- en siergazon mengsels. Speelgazon mengsels zijn geschikt voor intensief gebruik. Deze mengsels zijn vaak samengesteld uit Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. Door een groot aandeel Engels raai hebben deze mengsels vaak een snelle vestiging en een goede tolerantie tegen betreding. Engels raaigras heeft wel licht en regelmatig een kunstmestgift nodig.

Siergazon mengsels bevatten geen Engels raaigras. Deze mengsels worden samengesteld uit roodzwenkgras, veldbeemdgras, hardzwenkgras en struisgras. Deze grassoorten vormen een dichte zode en groeien over het algemeen langzamer. De onderstaande Oranjeband mengsels zijn ingedeeld op speel- en siergazon.

Ravotspeelgazon
Stoeisterkspeelgazon
Tredvastsiergazon

Oranjeband grasmengsels voor openbaar groen

Bij grasmengsels voor openbaar groen is de uitstraling minder van belang. Deze terreinen worden in het voorjaar en de zomer intensief gebruikt en hebben in de winter tijd om te herstellen. Als er sprake is van veel betreding en geregeld maaien dan zullen Engels raaigras en veldbeemdgras meer naar voren komen. Is er weinig tot geen betreding dan zullen roodzwenkgras en struisgras zichtbaarder worden. Op droge of arme grond krijgen hardzwenkgras en schapengras weer meer kans. De onderstaande Oranjeband mengsels zijn ingedeeld op beheer.

Parken 1 regulier beheer
R1variabel beheer
Extensoextensief beheer
Recover 2recreatieve terreinen

Oranjeband grasmengsel voor bermen en dijken

Voor bermmengsels worden grassoorten gebruikt die zich snel vestigen, winterhard zijn en een sterke zode vormen. Voor dijkenmengsels heeft zodevorming en droogtetolerantie de hoogste prioriteit. Voor deze toepassingen zijn de onderstaande Oranjeband mengsels beschikbaar.

Highway 3 (B3)extensief beheer
Delta 1 (D1)agrarisch beheer
Delta 2 (D2)extensief beheer

Oranjeband grasmengsels kopen

Vrijwel alle Oranjeband grasmengsels zijn door ons uit voorraad leverbaar. Dus heeft u een Oranjebandmengsel nodig, ga dan naar onze webwinkel, maak een account aan en bestel eenvoudig en snel.

BUMA handel bv

menu