Terug naar alle blogartikelen
BUMA checklist balenwikkelaar

Dé checklist voor u de balenwikkelaar in gebruik neemt

07 mrt. 2022

Voordat het grasseizoen weer begint is het verstandig om de balenwikkelaar eerst goed na te kijken. Is de wikkelaar zo vanaf het veld in de loods gezet of hij is volledig nagekeken weggezet, beide keren kunnen er door een aantal maanden stilstand, zelfs bij een goed werkende balenwikkelaar, kleine mankementen ontstaan.

Hieronder staan 7 praktische checkpunten bij het nakijken van de balenwikkelaar. Deze punten kunnen natuurlijk ook gebruikt worden bij het in gebruik nemen van een nieuwe balenwikkelaar. Let er wel op dat u zich bij de controle aan alle geldende veiligheidsvoorschriften van de fabrikant houdt.

Check 1: Controleer de wikkelaar op beschadigingen

BUMA checklist balenwikkelaar check 1

Zorg ervoor dat alle draaiende delen die in contact komen met de baal schoon zijn en vrij van beschadigingen. Een kleine braam op een stretchrol, een beschadigde riem of een tak die onder de wikkelaar vastzit kan er voor zorgen dat wikkelfolie constant scheurt of beschadigd.  Een beschadiging kan ook tijdens het werk ontstaan. Meerdere keren per seizoen de wikkelaar controleren kan dus nodig zijn.

Check 2: Controleer de folierol

Versleten lagers kunnen er voor zorgen dat de rollen niet soepel draaien. Zitten er lijmresten op de folie rol? Dat zorgt ervoor dat de wikkelfolie niet soepel door de voorstretch rollen gaat.

BUMA checklist balenwikkelaar check 2

Is de veer die de voorstretchrol tegen de rol wikkelfolie drukt nog sterk genoeg? De veer, die wordt gebruikt op de stretchunit, staat constant onder spanning. Deze spanning neemt na verloop van tijd af. Wanneer de veer niet meer sterk genoeg is wordt de rol wikkelfolie onvoldoende afgeremd. Dit gebeurd vaak als de rol wikkelfolie al gedeeltelijk is gebruikt.

BUMA checklist balenwikkelaar check 2 detail

Bij onvoldoende veerspanning geeft een volle rol vaak nog voldoende weerstand. Hoe meer folie wordt gebruikt hoe verder de spanning afneemt. Dit gebeurd terwijl de rol sneller rond gaat en meer remming deze nodig heeft. Onvoldoende veerspanning kan ten koste gaan van het stretch percentage.

Check 3: Controleer de stretch

Komt de ingestelde stretch op de computer overeen met de stretch op de wikkelaar? Om te controleren of dit klopt kunt u het volgende doen. Zet 2 verticale strepen met 10 cm ertussen op de rol wikkelfolie. Laat de wikkelaar daarna 1 x om de baal draaien. Bij een stretch van 70% zou de afstand tussen de strepen op de baal 16/17 cm moeten zijn. BUMA checklist balenwikkelaar check 3

Wikkelfolie is een product met een “geheugen”, het wil altijd weer terug naar de oorspronkelijke vorm. Een goede voorstretch zorgt er dus voor dat de wikkelfolie de baal stevig in pakt. Onvoldoende stretch kan er ook voor zorgen dat de lijm in de wikkelfolie onvoldoende vrijkomt waardoor de wikkelfolie niet goed plakt.

Check 4: Controleer de overlap

BUMA checklist balenwikkelaar check 4

Bij een overlap van 50% van de wikkelfolie banen is er sprake van een goede folie dekking en een optimale zuurstofbarrière. Is er na het aanbrengen van de eerste 2 lagen geen volledige bedekking van de baal dan is de kans groot dat de baal niet egaal wordt voorzien van 6 laag wikkelfolie met de juiste overlap.  Is er geen sprake van een goede overlap? Controleer dan of de ingestelde baal diameter of pak maat overeenkomt met de werkelijke maat die op de tafel komt te liggen. Controleer ook of het midden van de baal/het pak in dezelfde lijn staat als het midden van de rol wikkelfolie.

Check 5: Controleer het aantal lagen

Voor een optimale zuurstofbarrière worden vaak 6 lagen wikkelfolie om een baal gedraaid. Controleer of dit ook is ingesteld. Tel het aantal omwentelingen dat nodig is om de baal volledig te bedekken. Dit aantal is nodig om 2 lagen wikkelfolie om de baal te krijgen. Doe dit aantal keer 3 en tel hier 1 omwenteling bij op. In de meeste gevallen zal dit bij een wikkelaar met dubbele arm betekenen dat bij 4 omwentelingen de baal dicht zit met 2 lagen wikkelfolie. Bij 12 omwentelingen zitten er dus 6 lagen wikkelfolie om de baal. De 13e omwenteling zorgt ervoor dat bij eventuele staartvorming nog altijd 6 lagen folie op de baal liggen. Een andere manier om te controleren of er voldoende lagen folie om de baal komen is een baal uit de folie snijden. Probeer hierbij de folie huls zo heel mogelijk te houden. Bekijk de folie huls van binnen naar buiten tegen de zon in. Door dit te doen is goed te zien of er een beschadiging in de huls zit en of de folie gelijkmatig verdeeld is. Op de lichtste plek zit de minste folie. Snij een stuk folie uit de lichte plek en tel het aantal lagen. Zijn dit er 6 dan is het zeker dat de overlap minimaal 6 lagen folie is. Deze check kan aan het begin van het seizoen worden gedaan. Omdat er ook tijdens het seizoen van alles kan gebeuren is het raadzaam om deze check ook tijdens het seizoen een aantal keren te herhalen.

Check 6: Controleer de balans van de wikkelarmen

Controleer de balans van de wikkelarmen. Als de stand niet goed is wordt de folie niet gelijkmatig van de rol getrokken en scheurt de folie tijdens het wikkelen. Dit gebeurd omdat er bijvoorbeeld meer aan de bovenkant getrokken wordt. Bij een volle rol wikkelfolie zal dit niet gelijkmatig afrollen minder effect hebben dan bij een rol waar al een aantal balen/pakken mee zijn gewikkeld. Hoe meer folie wordt gebruikt van de rol, hoe sneller de rol rondgaat en de kans op breuk groter wordt.

Check 7: Controleer de messen

Zorg ervoor dat de messen die de wikkelfolie afsnijden scherp zijn. Zoals alle messen kunnen ook deze stomp worden. Het controleren van de stand en de afstelling van de messen is ook van belang. Als de wikkelfolie deels onder het mes wordt weggetrokken bij het afleggen van de baal, wordt de laatste folie weer losgetrokken van de baal. Wikkelfolie die bij het neergaan van het mes volledig wordt afgeknipt geeft het mooiste resultaat en de minste kans op slierten folie aan de baal.

Klaar voor het wikkelen

Met de bovenstaande praktische checkpunten kunt u de balenwikkelaar voor het seizoen begint vlot nalopen. Zo kunt u met een goed ingestelde machine het seizoen beginnen.

Geschreven door Hielke Ouderkerken