Terug naar alle blogartikelen
BUMA infiltratiekrat

De 8 meest gestelde vragen over infiltratiekratten

02 nov. 2020

Een infiltratiekrat is een geperforeerde kunststof box, met een interne structuur, die wordt gebruikt om hemelwater geleidelijk te infiltreren in een waterdoorlatende bodem. Infiltratiekratten worden gebruikt om aan de zogenaamde bergingseis of afkoppeleis te voldoen. Voordat je met infiltratiekratten aan de slag gaat is het wel belangrijk om te weten of de situatie hiervoor geschikt is. Hieronder beantwoorden we daarom 8 van de meest gestelde vragen over onze infiltratiekratten.

Na het lezen een vrijblijvende capaciteitsbepaling en prijsindicatie ontvangen? Stuur dan een mail met de grondsoort, oppervlakte en de bergingseis naar johan@buma.com

Hoe bepaal ik de hoeveelheid infiltratiekratten?

Als er 1 mm neerslag valt op 1 m2, dan is er in totaal 1 liter neerslag gevallen. De benodigde capaciteit is aan de hand hiervan te bepalen met de volgende formule:

capaciteit infiltratiekratten = (dak (in m2) + verharding (in m2)) * bergingseis (in mm / m2)

Voorbeeld: Er is een dakoppervlak van 100 m2 en een verhard terrein van 25 m2. De bergingseis van de gemeente is 20 mm. Het is de bedoeling om het complete dak en alle verharding aan te sluiten op de infiltratiekratten. Invullen in de formule geeft het volgende resultaat.

C (capaciteit infiltratiekratten) = (100 + 25) * 20

C = 125 * 20 = 2500 liter

Omdat er verschillende formaten infiltratiekratten verkrijgbaar zijn is met behulp van de volgende formule te bepalen hoeveel kratten er nodig zijn.

aantal infiltratiekratten = capaciteit infiltratiekratten / capaciteit infiltratiekrat

Voorbeeld: Er is een totale capaciteit van 2500 liter nodig. 1 krat heeft een capaciteit van 195 liter. Invullen in de formule geeft het volgende resultaat.

aantal infiltratiekratten = 2500 / 195 

aantal infiltratiekratten = 12,8 oftewel 13 stuks

Na deze bepaling kan op locatie worden beoordeeld of er plaats is voor het benodigde aantal infiltratiekratten.

Is mijn grond geschikt voor infiltratiekratten?

Genoeg ruimte voor infiltratiekratten op de locatie is natuurlijk belangrijk. Maar is de locatie zelf ook geschikt? De grond moet daarom eerst worden beoordeeld op doorlaatbaarheid en op het grondwaterpeil. Houd hierbij ook rekening met de dikte van het eventuele gronddek op de kratten!

Doorlaatbaarheid

Het is de bedoeling dat de grond rond het infiltratiekrat het hemelwater opneemt. Niet alle grond is hiervoor geschikt. Als vuistregel kan de onderstaande overzichtworden aangehouden.

grondsoort doorlaatbaarheid
klei zeer slecht tot matig
zand matig tot zeer goed
veen zeer slecht tot matig

Grondwaterpeil

Is de doorlaatbaarheid van de grond redelijk tot goed? Controleer dan ook wat de grondwaterpeil is. Dit peil is vaak terug te vinden op de site van het waterschap (of Google op grondwaterstand {provincienaam} voor een snel resultaat).

Houd er rekening mee dat het grondwaterpeil varieert per seizoen. Infiltratiekratten worden vaak 50 cm boven het gemiddelde grondwaterpeil geplaatst.

Waarom moet er een zandvangput worden gebruikt bij infiltratiekratten?

In de aanvoerleiding naar een infiltratiekrat wordt vaak een zandvangput geplaatst, omdat een krat eigenlijk niet schoon te maken is. In de put zit een gaasfilter die eventuele grote verontreinigingen tegenhoudt. De ruimte onder de in- en uitgang wordt gebruikt als bezinkruimte voor zand of grond. Door deze put komt er dus een stuk minder zand en bladafval in het infiltratiekrat. Zou deze zandvangput niet worden toegepast dan slibt het krat geleidelijk vol. Hierdoor neemt zowel de bergingscapaciteit als de infiltratiecapaciteit af.

BUMA zandvangput infiltratiekrat

Als aanvulling op de zandvangput worden vaak ook bladvangers in hemelwaterafvoerbuizen geplaatst. Deze bladvangers zorgen ervoor dat er nog minder bladeren en andere verontreinigingen uit de dakgoot in de zandvangput terecht komen.

Kan ik infiltratiekratten onder mijn oprit plaatsen?

Infiltratie kratten kunnen in principe onder een oprit worden geplaatst. Er zijn echter diverse fabrikanten die deze kratten produceren. Let er bij de aanschaf dus op of er een verkeersbelasting wordt vermeld.

Bij een verkeersbelasting worden er ook andere eisen aan het gronddek gesteld. Het standaard gronddek is vaak 25 cm, maar bij verkeersbelasting kan dit oplopen tot circa 50 cm (afhankelijk van de fabrikant). Hierdoor kan het infiltratiekrat ook in het grondwater komen te liggen! Houdt hier dus rekening mee.

Moet ik een overloopleiding op mijn infiltratiekratten maken?

Bij het berekenen van de benodigde infiltratiekratten capaciteit gaan we vaak van een bepaalde hoeveelheid neerslag uit. Er is een grote kans dat er zo nu en dan regenbuien komen die zorgen voor meer mm’s neerslag of dat er een situatie is waarin het meerdere dagen achter elkaar regent.

Voor situaties waarin de infiltratiekratten onvoldoende capaciteit hebben moet een overloop op de kratten worden gemaakt. Zo mogelijk komt deze overloop uit in een sloot, wadi of een vijver. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de overloop ook op het schoonwaterriool worden aangesloten. Zorg er in deze gevallen wel voor dat er een stankslot aanwezig is om stankoverlast te voorkomen.

Koop ik infiltratiekratten met of zonder geotextiel omhulling?

Infiltratiekratten zijn verkrijgbaar met en zonder geotextiel omhulling. Wanneer er een beperkte capaciteit nodig is wordt vaak gekozen voor een basisuitvoering infiltratiekrat met een omhulling van geotextiel. Deze zijn eenvoudig en snel aan te sluiten.

BUMA infiltratiekrat geotextiel

Bij grotere oppervlakten is meer capaciteit nodig. Vaak wordt het vanaf 3000 liter infiltratiecapaciteit voordeliger om te gaan werken met losse kratten. In deze gevallen wordt er vaak voor gekozen om de kale infiltratiekratten op een geotextiel te stapelen en daarna zelf in te pakken.

Moet ik mijn infiltratiekratten ook ontluchten?

Ook bij infiltratie kratten is een goede ontluchting van belang. Kleine systemen bij woningen hebben vaak voldoende ontluchting door de bladvangers in de hemelwaterafvoeren. Bij grotere systemen is het ontluchten via bladvangers niet voldoende.

Extra beluchting van het infiltratiesysteem kan via de overloop plaatsvinden. Een andere praktische oplossing is een extra ontluchtingsleiding aanbrengen op de zijkant van infiltratiepakket. De leiding kan op een geschikte plek boven het maaiveld worden gebracht en aan het uiteinde worden voorzien van een t-stuk of 2 bochten van 90 graden om inregenen te voorkomen.

Zijn er ook alternatieven voor infiltratiekratten?

Een goed alternatief voor infiltratie kratten is de infiltratieput van beton. Deze infiltratieput bestaat uit een betonnen ring met perforaties. De ring heeft standaard geen bodem, zodat de infiltratiecapaciteit maximaal is. Wanneer een groot volume hemelwater geïnfiltreerd moeten worden kan het voordeliger zijn om voor dit alternatief te kiezen.

Zelf aan de slag met infiltratiekratten?

Is je grond geschikt voor infiltratie en wil je zelf aan de slag met infiltratiekratten? Wij kunnen bij BUMA handel vrijblijvend een capaciteitsbepaling en prijsindicatie voor je maken. Stuur dan een mail met de grondsoort, oppervlakte en de bergingseis naar johan@buma.com

In onze webshop kun je de onderdelen van dit infiltratiesysteem ook in detail bekijken. Benieuwd welke PVC buizen je kunt gebruiken? Lees dan ook “Welke klasse PVC buis moet ik gebruiken?” Heb je zelf geen materiaal of mogelijkheid om de grondwerkzaamheden uit te voeren? Wij brengen je ook graag in contact met lokale bedrijven die je hierbij kunnen assisteren!

Geschreven door Hielke Ouderkerken