Terug naar alle blogartikelen
BUMA staygreen mengsel projectveld

3 tips voor het maken van een kruidenrijke berm

05 mrt. 2020

Niet alleen in de agrarische sector neemt de vraag naar kruidenmengsels toe. In steeds meer infra projecten worden, in het kader van de biodiversiteit, kruidenrijke of bloemrijke mengsels voorgeschreven voor het inzaaien van bermen. Het zaaien van deze mengsels vraagt om een andere werkwijze dan bijvoorbeeld het zaaien van graszaad. In deze blog staan een aantal tips waarmee de kans van slagen toeneemt.

Kies het juiste mengsel

De eerste tip is meteen ook een belangrijke voor het slagen van het werk. Kruidenrijke mengsels kunnen worden ingedeeld volgens verschillende criteria. Voorbeelden hiervan zijn eenjarig of meerjarig, geschikt voor een voedselrijke of voedselarme bodem of inheems. Het is helaas niet altijd duidelijk aan welke criteria het mengsel moet voldoen. Informeer in dit geval bij de opdrachtgever. Zijn de criteria bekend dan kunnen deze op de site van BUMA handel als filter worden ingevuld zodat een geschikt mengsel overblijft.

Bij bermen geldt vaak ook nog een ander belangrijk criterium, namelijk verkeersveiligheid. Een bermmengsel met een hoogte van meer dan 50 cm bevorderd de zichtbaarheid namelijk niet. Daarom wordt in deze situaties vaak gekozen voor een laagblijvende kruidenvegetatie zoals de Staygreen 1.

Een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. De tweede tip is een bekende, maar toch wordt er vaak op bezuinigd of het wordt gewoonweg vergeten. Uit eigen ervaring weten we al dat het doorzaaien van bermen met een bloemrijk of kruidenrijk mengsel vaak een zeer teleurstellend resultaat geeft.

In het verleden waren er weinig eisen aan het graszaad dat werd gebruikt om een berm in te zaaien. De belangrijkste eis was dat het snel groen werd. Dus werden veel bermen ingezaaid met grasmengsel met een groot aandeel Engels raaigras. Deze grassoort vestigt zich snel en groeit ook vlot.

Zelfs bij maaien tot de stoppel en daarna doorzaaien met een bloemrijk of kruidenrijk mengsel zijn de grassen in staat om de bloemen en kruiden in een paar weken te verdringen. In onze blog  “Geïllustreerde zaaihandleiding voor veldbloemenmengsels” gaan we uitgebreid in op de voorbereiding die nodig is om tot een goed resultaat te komen.

Zorg voor het juiste maaibeheer

Bij bloemen en kruiden is het verstandig om een ander maaibeheer toe te passen dan bij gras. Er zijn verschillende soorten maaibeheer waarvoor gekozen kan worden.  

BUMA sinus maaibeheer berm

Bij gefaseerd maaibeheer wordt elke keer een deel van het gewas gemaaid. Bij sinusbeheer wordt er gewerkt met slingerende maaipaden waarbij elke keer rond de 40% van het gewas blijft staan. Er bestaan verschillende variaties op de bovenstaande voorbeelden. Deze worden vaak ook bepaald door de opdrachtgever of de inrichting van het terrein.

Afhankelijk van het tijdstip van maaien vindt er ook weer hergroei plaats. Dat dit ook het geval is met kruidenrijke mengsels kunnen we uit eigen ervaring bevestigen. Op het projectveld van BUMA handel staan al meerdere jaren het Staygreen 1, Staygreen 2 en het Staygreen 3 mengsel. In 2019 zijn als proef in de mengsels banen gemaaid met een aantal weken ertussen. Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe het mengsel weer terugkomt na het maaien.

BUMA staygreen mengsels maaibeeld

Zorg ervoor dat het maaisel de tijd krijgt om te drogen zodat eventuele zaden de kans hebben om uit te rijpen en op de grond te vallen. Voer het maaisel ook weer tijdig af zodat de verschralende bodem niet verrijkt wordt met stoffen die vrijkomen uit het gemaaide gewas. Het is daarom ook aan te raden om het gewas niet te klepelen, omdat afvoeren dan vrijwel onmogelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over kruidenrijke bermen? Neem dan contact op met BUMA handel.

Geschreven door Hielke Ouderkerken