Terug naar alle blogartikelen
BUMA olie benzine afscheider

Wat moet ik weten over een olie benzine afscheider?

15 feb. 2023

Bij het aanvragen van een vergunning voor verbouw of nieuwbouw van een bedrijf met machines wordt steeds vaker een spuitplaats met olie benzine afscheider verplicht gesteld. Maar ook steeds meer bedrijven gaan op eigen initiatief over tot het aanleggen van een spuitplaats met afscheider.

De lozing op riool of open water bepaald welke dichtheidsfactor in de berekening wordt gebruikt. Net zoals de apparatuur die wordt gebruikt om schoon te maken en de mate van verontreiniging in de berekening meegenomen wordt om te kijken hoeveel bedrijfsafvalwater er in de afscheider terecht komt.

Onderhoud van een olie benzine afscheider

Wanneer de juiste oliebenzineafscheider is geplaatst en in gebruik is genomen moet er ook regelmatig onderhoud plaatsvinden. In de NEN norm staat dat er tenminste 1 keer in de 6 maanden onderhoud dient plaats te vinden door vakkundig personeel. Dit onderhoud bestaat minimaal uit een bepaling van de hoeveelheid slib in de afscheider, een meting van de olielaag, controle van de vlotter en het schoonmaken van het afvoerkanaal. Zijn er problemen dan zullen deze direct moeten worden verholpen.

Reiniging van een olie benzine afscheider

Wanneer de hoeveelheid slib en/of olie in de afscheider te groot wordt dan zal deze geleegd moeten worden. Omdat de inhoud van de oliebenzineafscheider verontreinigd afval is zal de lediging door een erkende inzamelaar moeten plaatsvinden. Je moet namelijk kunnen aantonen wat er met het verontreinigde materiaal is gebeurd. Met een onderhoudscontract van een erkende inzamelaar en een logboek kun je aantonen dat je dit op een verantwoorde manier heeft afgevoerd.

Achtergrond

Je hebt kunnen lezen dat er meer komt kijken bij een oliebenzineafscheider als een betonnen put met een in- en een uitlaat. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met BUMA handel.

Geschreven door Hielke Ouderkerken

Dit water kan via de uitlaat de afscheider verlaten. Olie benzine afscheiders zijn allemaal voorzien van een vlotter op de uitlaat. Wanneer het waterniveau in de afscheider daalt, blokkeert de vlotter automatisch de uitlaat zodat er geen olie weg kan lopen.

Olie benzine afscheider voor lozing op riool of open water?

Voor het berekenen van de benodigde capaciteit van de afscheider is niet alleen de maximale hoeveelheid afvalwater van belang. Waar het afvalwater wordt geloosd is ook belangrijk. Wanneer u het afvalwater op het open water mag lozen moet de olie benzine afscheider zijn voorzien van een zogenaamd coalescentiefilter. Dit is nodig om de wettelijk vastgestelde norm te halen. Het filter bestaat uit een kooi van RVS en HDPE met een speciaal, fijnmazig filtermateriaal, welke over de uitlaat wordt geplaatst. Voordat het afvalwater via de uitlaat uit de afscheider kan stromen, moet het nog door dit filtermateriaal. Hierdoor worden eventueel nog aanwezige, zeer kleine oliedeeltjes ook nog uit het afvalwater gefilterd.

Bij lozing op het riool gelden andere wettelijke normen. Voor deze situaties kan vaak worden volstaan met een standaard uitvoering van de olie benzine afscheider. Maar ook hier geldt dat wij altijd adviseren om vooraf contact op te nemen met de bevoegde overheidsinstantie om te informeren waar u mag lozen.

Berekenen van de capaciteit van de olie benzine afscheider

Er is al een en ander uitgelegd over het waarom en de werking van een afscheider. Om de capaciteit te berekenen zijn de volgende gegevens van belang. De totale oppervlakte van de spuitplaats wordt gebruikt om te berekenen hoeveel regenwater er via de spuitplaats in de afscheider kan komen. Het is ook van belang om aan te geven of een spuitplaats overdekt of inpandig is. In het geval van een overdekte spuitplaats wordt er namelijk gerekend met een factor van de regenval. In het geval van een inpandige spuitplaats wordt er geen regenval meegenomen in de berekening.

De lozing op riool of open water bepaald welke dichtheidsfactor in de berekening wordt gebruikt. Net zoals de apparatuur die wordt gebruikt om schoon te maken en de mate van verontreiniging in de berekening meegenomen wordt om te kijken hoeveel bedrijfsafvalwater er in de afscheider terecht komt.

Onderhoud van een olie benzine afscheider

Wanneer de juiste oliebenzineafscheider is geplaatst en in gebruik is genomen moet er ook regelmatig onderhoud plaatsvinden. In de NEN norm staat dat er tenminste 1 keer in de 6 maanden onderhoud dient plaats te vinden door vakkundig personeel. Dit onderhoud bestaat minimaal uit een bepaling van de hoeveelheid slib in de afscheider, een meting van de olielaag, controle van de vlotter en het schoonmaken van het afvoerkanaal. Zijn er problemen dan zullen deze direct moeten worden verholpen.

Reiniging van een olie benzine afscheider

Wanneer de hoeveelheid slib en/of olie in de afscheider te groot wordt dan zal deze geleegd moeten worden. Omdat de inhoud van de oliebenzineafscheider verontreinigd afval is zal de lediging door een erkende inzamelaar moeten plaatsvinden. Je moet namelijk kunnen aantonen wat er met het verontreinigde materiaal is gebeurd. Met een onderhoudscontract van een erkende inzamelaar en een logboek kun je aantonen dat je dit op een verantwoorde manier heeft afgevoerd.

Achtergrond

Je hebt kunnen lezen dat er meer komt kijken bij een oliebenzineafscheider als een betonnen put met een in- en een uitlaat. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met BUMA handel.

Geschreven door Hielke Ouderkerken

Voor de aanleg van een spuitplaats en de aanschaf van een oliebenzineafscheider is het belangrijk om de uitgangspunten goed in kaart te brengen. In een gesprek met een klant wordt dan vaak duidelijk dat er meerdere mogelijkheden zijn. Voor het bepalen van de juiste afscheider zijn een aantal gegevens nodig. Omdat niet iedereen weet hoe een olie benzine afscheider werkt is niet altijd duidelijk waarom deze informatie nodig is. Daarom hebben we een aantal belangrijke punten bij elkaar gezet.

What’s in a name

Waar de naam olie benzine afscheider precies is ontstaan is niet bekend. Grote kans dat de veelvuldige toepassing op tank- of benzinestations in de beginjaren aan deze naamvorming heeft bijgedragen. Dit betekend niet dat deze afscheiders alleen maar benzine en olie van water kunnen scheiden, diesel is bijvoorbeeld ook geen probleem. Er worden in de praktijk verschillende namen gebruikt voor olie benzine afscheiders. Daarom zijn er vaak spraakverwarringen bij een eerste gesprek. Olie afscheider, benzine afscheider, olie water afscheider en OBA zijn allemaal namen voor een oliebenzineafscheider. De naam vetafscheider wil ook nog wel eens opduiken. Een vetafscheider is echter voor het afscheiden van dierlijke en plantaardige vetten.

Waarom een olie benzine afscheider

Een oliebenzineafscheider draagt bij aan acceptabele concentraties olie en benzine in het riool of open water. Te hoge concentraties zorgen onder anderen voor milieuschade en hoge kosten voor waterzuivering. Op alle plaatsen waar het risico bestaat dat er olie, brandstoffen of smeermiddelen in het afvalwater terecht komen kan een olie benzine afscheider verplicht worden gesteld. Bij een tankstation, wasplaats of carwash is met 100% zekerheid te zeggen dat een afscheider moet worden toegepast. Maar let op, per gemeente kunnen bijvoorbeeld ook garages, laaddocks en parkeerterreinen verplicht worden gesteld om een oliebenzineafscheider te installeren. Deze verplichting kan per gemeente verschillen. BUMA handel kan helpen bij het kiezen van de juiste inrichting en afscheider, maar wij adviseren altijd om voor aanschaf contact op te nemen met de bevoegde overheidsinstantie voor goedkeuring.

Eisen aan een olie benzine afscheider

Sinds 1 september 2006 zijn er Europese normen van toepassing op afscheiders. Vanaf deze datum moeten alle olie afscheider installaties voldoen aan de NEN 858-1 en NEN 858-2 norm en voorzien zijn van een CE certificaat. Sinds 1 juli 2013 moet de CE markering uitgebreid zijn met een zogenaamde Declaration of Performance, ook bekend onder de afkorting DOP. Een DOP vertelt aan welke eisen het product voldoet en welke testrapporten beschikbaar zijn. De testen en de rapporten moeten door een goedgekeurde onafhankelijke instelling (bijvoorbeeld TUV Rheinland) worden uitgevoerd en geschreven.

Hoe werkt een olie benzine afscheider

Een olieafscheider maakt gebruik van het principe dat de ene stof lichter is dan de andere. Olie, benzine en diesel zijn lichter dan water en blijven drijven. Grond of slib is zwaarder dan water en zakt naar de bodem. Er zijn verschillende soorten olie afscheiders op de markt. Er is een systeem dat bestaat uit een aparte slibvangput die verbonden is met een aparte afscheider. De andere mogelijkheid is een slibvangput en afscheider in één.

Alle stoffen hebben tijd nodig om naar boven te drijven of naar de bodem te zakken. Het is dus erg belangrijk dat het afvalwater voldoende tijd in de oliebenzineafscheider blijft. De capaciteit van de afscheider moet dus groot genoeg zijn. De capaciteit wordt onder anderen bepaald door de maximale hoeveelheid afvalwater die op de afscheider loost. Wanneer het slib naar de bodem is gezakt en de vloeistoffen zoals olie naar boven, is het tussenliggende afvalwater in principe “schoon”.

Dit water kan via de uitlaat de afscheider verlaten. Olie benzine afscheiders zijn allemaal voorzien van een vlotter op de uitlaat. Wanneer het waterniveau in de afscheider daalt, blokkeert de vlotter automatisch de uitlaat zodat er geen olie weg kan lopen.

Olie benzine afscheider voor lozing op riool of open water?

Voor het berekenen van de benodigde capaciteit van de afscheider is niet alleen de maximale hoeveelheid afvalwater van belang. Waar het afvalwater wordt geloosd is ook belangrijk. Wanneer u het afvalwater op het open water mag lozen moet de olie benzine afscheider zijn voorzien van een zogenaamd coalescentiefilter. Dit is nodig om de wettelijk vastgestelde norm te halen. Het filter bestaat uit een kooi van RVS en HDPE met een speciaal, fijnmazig filtermateriaal, welke over de uitlaat wordt geplaatst. Voordat het afvalwater via de uitlaat uit de afscheider kan stromen, moet het nog door dit filtermateriaal. Hierdoor worden eventueel nog aanwezige, zeer kleine oliedeeltjes ook nog uit het afvalwater gefilterd.

Bij lozing op het riool gelden andere wettelijke normen. Voor deze situaties kan vaak worden volstaan met een standaard uitvoering van de olie benzine afscheider. Maar ook hier geldt dat wij altijd adviseren om vooraf contact op te nemen met de bevoegde overheidsinstantie om te informeren waar u mag lozen.

Berekenen van de capaciteit van de olie benzine afscheider

Er is al een en ander uitgelegd over het waarom en de werking van een afscheider. Om de capaciteit te berekenen zijn de volgende gegevens van belang. De totale oppervlakte van de spuitplaats wordt gebruikt om te berekenen hoeveel regenwater er via de spuitplaats in de afscheider kan komen. Het is ook van belang om aan te geven of een spuitplaats overdekt of inpandig is. In het geval van een overdekte spuitplaats wordt er namelijk gerekend met een factor van de regenval. In het geval van een inpandige spuitplaats wordt er geen regenval meegenomen in de berekening.

De lozing op riool of open water bepaald welke dichtheidsfactor in de berekening wordt gebruikt. Net zoals de apparatuur die wordt gebruikt om schoon te maken en de mate van verontreiniging in de berekening meegenomen wordt om te kijken hoeveel bedrijfsafvalwater er in de afscheider terecht komt.

Onderhoud van een olie benzine afscheider

Wanneer de juiste oliebenzineafscheider is geplaatst en in gebruik is genomen moet er ook regelmatig onderhoud plaatsvinden. In de NEN norm staat dat er tenminste 1 keer in de 6 maanden onderhoud dient plaats te vinden door vakkundig personeel. Dit onderhoud bestaat minimaal uit een bepaling van de hoeveelheid slib in de afscheider, een meting van de olielaag, controle van de vlotter en het schoonmaken van het afvoerkanaal. Zijn er problemen dan zullen deze direct moeten worden verholpen.

Reiniging van een olie benzine afscheider

Wanneer de hoeveelheid slib en/of olie in de afscheider te groot wordt dan zal deze geleegd moeten worden. Omdat de inhoud van de oliebenzineafscheider verontreinigd afval is zal de lediging door een erkende inzamelaar moeten plaatsvinden. Je moet namelijk kunnen aantonen wat er met het verontreinigde materiaal is gebeurd. Met een onderhoudscontract van een erkende inzamelaar en een logboek kun je aantonen dat je dit op een verantwoorde manier heeft afgevoerd.

Achtergrond

Je hebt kunnen lezen dat er meer komt kijken bij een oliebenzineafscheider als een betonnen put met een in- en een uitlaat. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met BUMA handel.

Geschreven door Hielke Ouderkerken