Terug naar alle blogartikelen
BUMA waarom zou ik een inkuilmiddel gebruiken

Waarom zou ik een inkuilmiddel gebruiken

16 apr. 2019

Het uitgangspunt is de conservering van de kuil en de daarmee verband houdende constante kwaliteit. Is de kwaliteit van je kuil stabiel? Slechte conservering houdt een groot kwaliteitsverlies in. We willen een snelle conservering, geen broei en geen schimmelvorming en de melkzuurwaarden moeten perfect zijn. En als het kan ook nog een beetje extra rendement uit het ruwvoer halen. Indien we geen toevoegmiddel (inoculant) zouden gebruiken is de kans op een aantal graden hogere temperatuur in de kuil absoluut aanwezig, met alle gevolgen van dien. Het ruwvoer moet van topkwaliteit zijn. Iedere hap kuilvoer moet gebruikt kunnen worden. Verbeter de prestaties van de dieren en beperk de inkuilverliezen zoveel mogelijk. Door het toevoegen van een inkuilmiddel versnelt het conserveringsproces en is er sneller een stabiele kuil met minder kans op broei en inkuilverliezen. Ervaar de zekerheid van een goede conservering, voorkom broei en benut de voederwaarde optimaal.

Verbeter de kwaliteit

De kwaliteit van het kuilvoer is naast andere factoren die de prestaties van je dieren bevorderen één van de meest belangrijke. Waar het in principe om gaat is de originele voedingswaarde van het gewas constant te behouden. Een razendsnelle en bovendien efficiënte conservering is hierom van groot belang. Om zoveel mogelijk melk van een hectare te halen, is behoud van voederwaarde de belangrijkste factor.

Conserveren

Pioneer silage inoculanten dragen zorg voor een snelle en efficiënte conservering zodat het kuilvoer van topkwaliteit blijft. En vooral van een constante kwaliteit. Vanaf de eerste tot de laatste snede. Het toevoegmiddel zorgt ervoor dat de aanwezige voederwaarde in het gras volledig tot zijn recht zal  komen in de winterperiode. De melkzuurbacteriën moeten zo snel mogelijk de overhand krijgen op de niet-gewenste bacteriën. Bij een optimale conservering is de kuil in twee dagen stabiel. Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij dit niet het geval is. Door de droge zomer van 2018 was er sprake van verdroogde mais. Lees “Aandachtspunten bij het inkuilen van verdroogde mais” over het gebruik van inkuilmiddel onder deze omstandigheden.

Droge stof

De droge stof analyse is de eerste die wordt uitgevoerd bij voermonsters. Een vaste hoeveelheid monster wordt gewogen en daarna langer dan 4 uur gedroogd in een vacuüm droog installatie bij 70 -80 °C. Het gewicht dat over blijft is de droge stof. Bij deze methode is de temperatuur voldoende laag, zodat de aanwezige suikers niet verbranden. Het gehalte aan droge stof vormt de basis voor alle andere kengetallen en de waardering van de voederwaarde. Bij mengvoedergrondstoffen ligt het drogestofgehalte tussen 85 en 99 %. Een lager gehalte droge stof geeft een hogere kans op schimmels en beperkt daarmee de houdbaarheid van het voer. Het drogestofgehalte is bepalend voor de kwaliteit van kuilvoer. Bij kuilgras ligt het optimale gehalte tussen 35 en 45 %, bij snijmaïs tussen 34 en 38 %. Bij een te laag drogestofgehalte bestaat er meer kans op conserveringsverliezen. Een toevoegmiddel is dan ook gewenst. Net zoals bij een te hoog drogestofgehalte, waar meer kans aanwezig is op broei bij uitkuilen, vooral bij een lage voersnelheid.

Broei en schimmelvorming

Broei in de kuil is desastreus. Gigantische verliezen in de voederwaarde zijn het gevolg. Natuurlijk heeft dit ook een grote nadelige invloed op de melkproductie. En dat willen we niet. Maak gebruik van de juiste toevoegmiddelen. Ook verlaagt broei de smakelijkheid en de voedingswaarde en wordt de kans op de productie van mycotoxinen verhoogd. Het heeft een negatief effect op de productie, gezondheid en vruchtbaarheid van je dieren.

Meer melk

Het gebruik van toevoegmiddelen bij het kuilen verbetert de prestaties van je melkkoeien. Stabiele kuilen die snel conserveren en erg weinig broei opleveren. Hierdoor kunnen we spreken over constante kwaliteit en worden we in staat gesteld een hoger rendement uit ons kuilvoer te halen. Meer melk, meer vlees aan de botten.

Voedingswaarde

Een toevoegmiddel bij het kuilen zal de voedingswaarde van kuilvoer verhogen door het verminderen van verliezen en een betere verteerbaarheid van de voedingsstoffen te realiseren. Je zult begrijpen dat hierdoor uw koeien gewichtstoename zullen laten zien en meer melk zullen produceren. Het toevoegmiddel is ervoor om de kuil zo snel en efficiënt mogelijk te conserveren. Dit resulteert weer in beter verteerbaar voer en minder verlies.

Conclusie

De eindconclusie is dat het gebruik van toevoegmiddelen bij het inkuilen je koeien veel nut op zal leveren. U heeft immers minder verliezen en een hoger rendement, je koeien hebben smakelijker kuilvoer. Je zult een hogere dierprestatie kunnen noteren. Beperk je inkuilverliezen tot een minimum met Pioneer inkuilmiddel, versnel het inkuilproces en minimaliseer broei en schimmelvorming.

Nog even op een rijtje:

  • Zekerheid van een goede en juiste conservering
  • Voorkomen van broei
  • Optimaal benutten van voederwaarde
  • Hogere dierprestaties

 

Geschreven door Hielke Ouderkerken