Groenbemesters na de mais

31 juli 2022

Hoe zit het ook al weer met groenbemesters na de mais? In de periode rond de maisoogst krijgen we vaak vragen over groenbemesters of vanggewassen. We hebben daarom de praktische informatie over veel gebruikte vanggewassen na de maïs op een rij gezet.

Engels raaigras

Engels raaigras kan op alle grondsoorten worden verbouwd. Het heeft een zeer vlotte beginontwikkeling, groeit snel en heeft een hoge slagingskans.Dit gras is geschikt om een of meerdere sneden gras van te oogsten. Engels raaigras kan gezaaid worden van april tot en met september. Het zaaiadvies ligt op 25 tot 40 kg per hectare met een zaaidiepte van circa 2 cm. Engels raaigras heeft een intensieve beworteling (vooral in de bovenste 10 cm) en kan daardoor de bodemstructuur verbeteren.

Italiaans raaigras

BUMA Italiaans raaigras

Italiaans raaigras kan op alle grondsoorten worden verbouwd. Het heeft een zeer vlotte beginontwikkeling, groeit snel en heeft een hoge slagingskans. Dit gras is geschikt om een of meerdere sneden gras van te oogsten. Italiaans raaigras kan gezaaid worden van april tot en met september. Het zaaiadvies ligt op 25 tot 40 kg per hectare met een zaaidiepte van circa 2 cm. Italiaans raaigras heeft een intensieve, diepe beworteling (vooral in de bovenste 10 cm) en kan daardoor de bodemstructuur verbeteren.

Westerwolds raaigras

BUMA Westerwolds raaigras

Westerwolds raaigras kan op alle grondsoorten verbouwd worden. Het heeft een zeer vlotte beginontwikkeling, groeit snel maar is wel vorstgevoelig. Dit eenjarige gras is vooral geschikt voor inzaai in de stoppel. Het zaaiadvies ligt op 25 tot 40 kg per hectare met een zaaidiepte van circa 2 cm. Westerwolds heeft een intensieve beworteling (vooral in de bovenste 10 cm) en kan daardoor de bodemstructuur verbeteren.

Winterrogge

Winterrogge kan in principe op alle grondsoorten worden verbouwd. Natte, slempgevoelige gronden zijn echter minder geschikt. Winterrogge kan gezaaid worden van september tot en met oktober. Het zaaiadvies voor groenbemesting na de maïs ligt op 125 kg per hectare met een zaaidiepte van 2 tot 3 cm. Winterrogge zorgt voor een goede beworteling van de bouwvoor.

Japanse haver

BUMA japanse haver

Japanse haver kan op alle grondsoorten worden verbouwd. Dit gewas heeft een goede beginontwikkeling en kan in korte tijd veel organische stof produceren. Japanse haver kan gezaaid worden van april tot en met september. Het zaaiadvies ligt op  70 kg per hectare met een zaaidiepte van 1 tot 2 cm. Japanse haver zorgt niet alleen voor een intensieve beworteling van de bouwvoor, maar is ook in staat om diepere bodemlagen (tot 80 cm) te komen.

Snelle lente rogge

Snelle lente rogge is een hybride rogge die na de maisoogst kan worden gezaaid. Deze rogge kan in principe op alle grondsoorten worden verbouwd. Afhankelijk van de groeiomstandigheden kan het gewas begin of eind april worden geoogst als een eiwitrijk voedergewas. Het zaaiadvies ligt op 4 eenheden per hectare met een zaaidiepte van 2 tot 3 cm. Voor de maximale eiwitopbrengst kan een extra N-gift nodig zijn.

LG onderzaai

LG onderzaai is een mengsel van verschillende vanggewassen. Het mengsel bevat 50% Westerwolds raaigras, 25% bladrammenas en 25% Japanse haver. Hierdoor heeft het mengsel een grote kans van slagen en zorgt het voor een intensieve beworteling en veel organische stof. Dit mengsel kan zowel voor onderzaai als voor nazaai worden gebruikt. Het zaaiadvies ligt op 20 kg/ ha met een zaaidiepte van 1 tot 2 cm.

Bladrammenas

Bladrammenas is geschikt voor alle grondsoorten en vormt in korte tijd een massaal gewas. Door de snelle beginontwikkeling wordt onkruid onderdrukt. Bladrammenas kan tot begin september worden gezaaid. Zaaiadvies ligt, afhankelijk van zaaitijd en het duizendkorrelgewicht, op 20 tot 50 kg/ha met een zaaidiepte van 2 tot 3 cm. Het gewas is vorstgevoelig waardoor het gewas in het voorjaar zonder een voorbewerking kan worden ondergewerkt.

Overzicht groenbemesters

In het onderstaande overzicht staan de bovenstaande vanggewassen nog een keer inclusief de zaai adviezen per hectare. U kunt zo eenvoudig uitrekenen hoeveel kg u nodig heeft.

Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u contact met ons opnemen op 0514-571826 of via de mail.

 Zaaiadvies
Engels raaigras25-40 kg / ha
Italiaans raaigras25-40 kg / ha
Westerwolds raaigras25-40 kg / ha
Winterrogge125 kg / ha
Japanse haver70 kg / ha
Snelle lente rogge4 eenheden / ha
LG onderzaai20 kg / ha
Bladrammenas20-50 kg / ha

BUMA handel bv

menu