Terug naar alle blogartikelen
BUMA terrein wanden plaatsen

Aanpassing bedrijfsterrein BUMA handel

Aanpassing bedrijfsterrein BUMA handel

04 aug. 2023

In het najaar van 2022 zijn we bij BUMA handel gestart met aanpassen van ons terrein. De werkzaamheden zijn in fases uitgevoerd, omdat het dagelijkse werk ook door moest gaan. We hebben in dit project dezelfde werkwijze toegepast die we ook bij projecten van onze klanten hanteren.

Oude situatie

Aan de buitenkant van het BUMA terrein is bij de aanleg een boomwal aangeplant. Voor deze boomwal zijn in de loop van de jaren ook parkeervakken en een opslag gemaakt. De parkeervakken worden gebruikt door onze eigen mensen, maar ook door bezoekers.

BUMA terrein oude situatie

Nieuwe situatie

Er zijn altijd al plannen geweest om dit deel van het terrein aan te pakken. Deze plannen zijn regelmatig ‘geparkeerd’ vanwege andere activiteiten die belangrijker waren. Zo hebben we de afgelopen jaren onder anderen de complete verharding van het opslagterrein met betonplaten aangepakt, keerwanden geplaatst en onze inrit aangepast.

In de nieuwe situatie is er gekozen voor parkeervakken van 6 meter diep. Aan de boomwal zijde worden de parkeervakken voorzien van een lage, betonnen keerwand. Tussen de parkeervakken en het asfalt wordt een verholen goot geplaatst. Hiermee kan het regenwater snel worden afgevoerd. Achter de keerwand worden ook alvast poeren gemaakt voor een overkapping met zonnepanelen.

Op basis van deze plannen hebben we zelf eerst de onderstaande schets gemaakt.

BUMA terrein nieuwe situatie

Materialen

Net als bij projecten voor onze klanten gebruiken we de schets om te kijken hoeveel betonplaten, stapelblokken, verholen goten en keerwanden er nodig zijn. De passtukken worden in de schets in kleur gemarkeerd, zodat deze niet worden vergeten en op de juiste plaats komen. We hebben er natuurlijk voor gekozen om alle producten door onze vaste leveranciers te laten leveren.

 

 

product image

Keerwanden

product image

Betonplaten

product image

Verholen goten

product image

Stapelblokken

Start werkzaamheden

Na de vergunningverlening is er gestart met het verwijderen van de boomwal en de parkeervakken. Na het leggen van de afvoerbuizen is er een cunet gemaakt voor de stapelblokken die straks als poer worden gebruikt.

BUMA terrein fundering

Betonplaten en keerwanden

Na het plaatsen van de stapelblokken, de verholen goot en de afvoerputten is het zandbed klaargemaakt.

BUMA terrein fundering

Zo kunnen de betonplaten direct vanaf de vrachtwagen in op het zandbed worden gelegd. De voet van de keerwanden is ook 14 cm waardoor het zandbed ook direct goed ligt.

Na het leggen van de betonplaten kunnen ook de keerwanden vanaf de wagen worden geplaatst.

BUMA terrein wanden plaatsen

Afwerking

Na het leggen van de betonplaten en het plaatsen van de keerwanden is het tijd voor het invegen van de betonplaten en het plaatsen van de roosters in de verholen goten. De naden tussen de verholen goten en het asfalt/betonplaten wordt opgevuld met bitumen.
BUMA terrein invegen betonplaten

Daarna wordt het terrein in gebruik genomen als parkeerplaats en opslag voor materialen. De verdere aanvulling met grond en de nieuwe aanplant in de boomwal worden na de ingebruikname uitgevoerd.