Terug naar alle blogartikelen
BUMA pompput kunststof

8 punten bij het kopen van een pompput

11 nov. 2022
Het komt vaker voor dan we denken. Afvalwater, drainagewater of hemelwater dat via een pompput naar een hoger niveau moet worden gebracht of over een afstand verpompt moet worden. Het is onze klanten vaak wel duidelijk dat er een put nodig is, de vraag is vaak wat voor pompput. Is een pompput met 1 pomp en een 3 delige koppeling voldoende? Of is er een dubbelpompssysteem nodig met een schakelkast? Hieronder leggen we uit met welke punten we bij BUMA handel bepalen welke maatwerk pompput en pomp nodig is. Op zoek naar een standaard oplossing? Wij hebben ook een aantal voordelige pompputten voor veel voorkomende situaties in onze webshop staan.

Wat gaat de pompput verpompen

Voor het afvalwater uit een toiletgebouw is een andere pomp nodig dan voor schoon regenwater van een dak. Het soort afvalwater bepaald mee welke type waaier de pomp moet hebben. Als er in het afvalwater stoffen bevat zoals bijvoorbeeld chloor of zout dan is dit ook van belang om te weten.

Waar wordt de pompput gebruikt

De pomp in een pompput voor regenwater zal lange tijd stilstaan en korte periodes zeer intensief worden gebruikt. Een pomp in een pompput bij een toiletgebouw van een camping zal lange tijd achter elkaar worden gebruikt. Gebruik is zeker een factor die invloed heeft op het type pomp dat nodig is.

Hoeveel afvalwater komt er in de pompput

De hoeveelheid afvalwater bepaald onder anderen het formaat van de put en de benodigde maximale capaciteit van de pomp. In een put met een kleine inhoud zal de pomp vaker en langer achter elkaar aanslaan. Een grotere inhoud van de put, een zwaardere pomp of de keuze voor een dubbelpompssysteem kan in dat geval een oplossing zijn.

Wat is de aansluithoogte van de aan- en afvoerleiding

Dit is van belang voor het berekenen van het formaat van de put en de plaatsing van de in- en uitlaat in de pompput. De aansluithoogte wordt altijd gemeten vanaf het maaiveld tot aan de onderkant van de buis. Bij het bepalen van de aansluithoogte kan ook direct de diameter van de aanvoerleiding worden gemeten. Bij een maatwerk pompput kan dan de inlaat op maat worden gemaakt.

Hoeveel meter moet het afvalwater omhoog worden gepompt

Het afvalwater zal vanaf de bodem omhoog gepompt moeten worden naar de uitlaat van de put. Met deze hoogte kan worden berekend of de opvoerhoogte van de pomp voldoende is. De eenheid voor opvoerhoogte is mwk of meter waterkolom. 1 mwk komt overeen met circa 0,1 bar.

Hoeveel meter moet het afvalwater horizontaal worden verpompt

Zodra het afvalwater bij de uitlaat van de pompput is komt het in de afvoerleiding. Bij een afvoerleiding onder vrij verval zal dit geen invloed hebben op de pompcapaciteit. Ligt de afvoerleiding horizontaal of moet er geloosd worden op een drukriool dan zal de pomp ook de capaciteit moeten hebben om het afvalwater weg te drukken.

Welke afvoerleiding wordt voor het afvalwater gebruikt

Wanneer er nog geen afvoerleiding ligt krijgt deze vaak de diameter van de uitlaat van de pompput. Ligt er al een afvoerleiding? Dan is het voor het berekenen van de pompput van belang om in ieder geval de diameter van deze leiding te weten. Zitten er ook obstakels in de afvoerleiding zoals bochten? Dit kan ook voor weerstand zorgen waardoor de pomp niet optimaal werkt.

Komt er verkeer over de pompput

In de ideale situatie kan een pompput zo worden geplaatst dat er geen verkeer over rijdt. Dit is niet altijd mogelijk. Een HDPE put is standaard vaak uitgevoerd met een gietijzeren deksel met verkeersklasse A (fietsers en voetgangers). Een pompput van beton is standaard uitgevoerd met een gietijzeren deksel met verkeersklasse B (auto’s). Rijdt er zwaarder verkeer over de pompput dan moet er in ieder geval een andere verkeersklasse deksel worden gebruikt.

Een pompput kopen

Met de antwoorden op de bovenstaande punten kan door ons het type pompput en bijbehorende pomp worden bepaald. In dit geval hebben we het over maatwerk. Net zoals andere leveranciers hebben we bij BUMA handel ook verschillende standaard pompputten in onze webshop die zijn gemaakt voor veel voorkomende situaties. Dit type putten kan een voordelig en snel leverbaar alternatief zijn voor maatwerk. Wanneer de situatie, om wat voor reden dan ook, buiten het werkgebied van de pomp en de pompput valt kan dit de levensduur en de werking van de standaard pompput beperken. Geschreven door Hielke Ouderkerken