Resten gewas beschermingsmiddelen duurzaam verwerkt

18 oktober 2016

Gewasbeschermingsmiddelen zijn er voor een gezonde oogst, maar horen niet in het oppervlaktewater terecht te komen. Met de juiste aanpak kunt u een grote bijdrage leveren aan de bescherming van het grond- en oppervlaktewater. Hierin wordt u ondersteund door het Phytobac systeem. Een biologische aanpak voor de omgang met reststromen van gewasbeschermingsmiddelen.

Voorkomen van puntemissies en bescherming van grond- en oppervlaktewater

Met de Phytobac kunt u reststromen gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier verwerken zonder schade aan het oppervlaktewater toe te brengen. Eenmaal geïnstalleerd op uw bedrijf werkt het systeem volautomatisch. Phytobac is een duurzame oplossing. Een investering in een Phytobac valt dan ook onder de VAMIL/MIA regeling.

Voor de plaatsing van een Phytobac zijn geen bouwkundige vergunningen benodigd. Wel dient u voor plaatsing een melding bij gemeente of omgevingsdienst te doen.

Verantwoord en duurzaam werken

Het vullen en reinigen van veldspuitapparatuur is één van de dagelijkse werkzaamheden in de landbouwpraktijk. Deze taak vereist veel zorg en aandacht. Het moet immers worden uitgesloten dat restanten van gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater of riool terecht komen. Phytobac vormt met uw vul- en wasplaats een gesloten systeem en voorkomt zo emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater of riool. Daarmee is Phytobac een zinvolle aanvulling op een duurzame bedrijfsvoering en duurzaam waterbeheer. Daarbij geeft Phytobac de landbouw ook de gelegenheid om werkprocessen te optimaliseren. De Phytobac is een volledig gesloten systeem en werkt volautomatisch zonder enig restafval achter te laten. U verwerkt uw reststromen gewasbeschermingsmiddelen dus veilig en volledig.

Binding, verdamping & afbraak: een bewezen concept

Het werkingsprincipe van de Phytobac is afgeleid van het biobed. Het biobed is gebaseerd op de werking van actief bodemleven. De vloeistofdichte kunststof bak wordt gevuld met een mengsel van stro en aarde. Deze aarde is afkomstig van de toplaag van de percelen van het bedrijf waar de Phytobac wordt geïnstalleerd. Die toplaag bevat bodemleven dat al gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen die het bedrijf gebruikt. Het mengsel van aarde en stro draagt zorg voor een zeer optimaal bodemleven. De micro-organismen breken de gewasbeschermingsmiddelen af bij het continu vochtig zijn van de bovenlaag in de Phytobac. Op deze wijze verwerkt de Phytobac volautomatisch uw restvloeistoffen en reinigingswater.

Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 0514 571826, mailen naar info@buma.com of kijk op www.buma.com

BUMA handel bv

menu