Terreinverharding – BUMA handel

1 mei 2017

Ca. 2000 m2 van het opslagterrein van Buma handel heeft een metamorfose om de bereikbaarheid te verbeteren.
Daarnaast kunnen bij volledige verharding meer goederen efficiënter worden opgeslagen.

Hoe hebben we het aangepakt?
Na het afgraven van de granulaatverharding zijn centraal in het terrein de verholen goten en de zandvangputten aangebracht. Daarna is het zand aangebracht, is de zandbaan gerealiseerd en zijn de betonplaten met een vacuüm unit gelegd.
Tenslotte werden er langs een deel van het terrein nog keerwanden geplaatst en werd de bestaande verharding op de nieuwe verharding aangestraat.

BUMA handel bv

menu