Kruidenrijk grasland goed voor vee en weidevogels

30 april 2018

De roep om meer biodiversiteit wordt beantwoord door het verrijken van weilanden met verschillende soorten klavers en graslandkruiden . Deze kruidenrijke graslanden kunnen als leverancier van gezond ruwvoer goed worden ingepast in de gangbare veehouderij. Het gras past ook uitstekend in het rantsoen van hoogproductieve melkkoeien en vormt tevens een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels.

Voordelen kruidenrijk grasland voor vee

Kruidenrijk grasland bevat aanzienlijk meer mineralen, sporenelementen en structuur ten opzichte van een standaard grasland. De kruiden wortelen dieper dan gras en kunnen daardoor ook betere tegen droogte. Kruiden dragen ook bij aan de diergezondheid.

Zo werkt cichorei preventief tegen parasieten, stimuleert smalle weegbree de stofwisseling en eiwitbenutting, helpt peterselie bij nier-, blaas- en drachtigheids- problemen en is esparcette helend en ontstekingsremmend.

De verschillende kruiden maken het grasrantsoen gevarieerder en smakelijker. Hierdoor stijgt de voeropname en worden de stofwisseling en penswerking verbeterd. Het kruidenrijk ruwvoer is ook zeer geschikt voor jongvee en droogstaande koeien maar past ook prima in het rantsoen van hoogproductief melkvee.

Voordelen kruidenrijk grasland voor weidevogels

Kruiden zullen vaak aan de randen van gangbare percelen worden gezaaid. Om de kruiden in stand te houden zullen ze de kans moeten krijgen om te bloeien. Het heeft daarom de voorkeur om niet voor half juni te maaien. Door de bloeiende kruiden en de structuurrijke vegetatie worden vlinders en insecten aangetrokken.

Deze zijn op hun beurt weer belangrijk voedsel voor de jonge weidevogelkuikens. Naast een voedselbron levert de vegetatie ook beschutting tegen gevaar. Kruidenrijk grasland draagt bij aan de gezondheid van vee door een gevarieerder rantsoen. Tegelijkertijd zorgt het voor een goede start van opgroeiende weidevogels.

BUMA handel bv

menu