Gras met klaver

14 augustus 2018

De belangstelling en de waardering voor grasland met klaver groeit in de Nederlandse melkveehouderij. Klaver heeft niet alleen een stikstofbindend vermogen. Het draagt ook bij aan de eigen productie van eiwit van de sector. Dit zelfvoorzienend vermogen kan worden gebruikt om de afhankelijkheid van import te verkleinen.

Daarnaast dragen klavers ook bij aan de biodiversiteit. Sinds enkele maanden zijn ook enkele melkverwerkers en retailers bereid om een extra toeslag te betalen aan de melkveehouder die aan de voorwaarden voor een gras klaver mengsel voldoet. De voorwaarden kunnen per bedrijf verschillen. Vaak wordt er wel verwacht dat een aantal verschillende klaversoorten worden toegepast.

Het inzaaien en onderhouden van klaverrijk grasland vraagt een andere werkwijze als gangbaar grasland. Wanneer u optimaal wilt profiteren van de klavers adviseren wij de volgende werkwijze.

Keuze perceel

Klavers zijn vlinderbloemigen en binden stikstof. Deze stikstof komt gedurende het seizoen weer vrij en is dan beschikbaar voor het gras. Percelen welke veel last hebben van roestvorming kunnen hiervan profiteren.

  • Bodem pH 5,2 – 5,5 (zandgrond), bodem pH 6 – 6,5 (kleigrond)

Inzaaien

Klaver kan tegelijk met graszaad worden gezaaid. Om schifting in de zaadbak te beperken is regelmatig mengen aan te bevelen.

  • Zorg voor een goed zaaibed
  • Inzaaien op maximaal 1 cm diepte
  • Zaai voor 15 september in verband met een goede ontwikkeling voor de winter

Doorzaaien

Wanneer inzaaien geen optie is kan ook voor doorzaaien worden gekozen.

  • Zaai met een wiedeg met zaaicombinatie op maximaal 1 cm diepte

Bemesting

Klaver heeft geen bemesting nodig. Bij een regelmatige bemesting zal de grasgroei toenemen, waardoor de ontwikkeling van de klaver minder zichtbaar zal zijn. Bij een beperkte bemesting zal de grasgroei afnemen en zullen de klavers zichtbaarder zijn.

Maaien en beweiden

Voor een permanente gras klaver vegetatie is het van belang dat de klavers de kans krijgen om te volgroeien en zichzelf te zaaien. Bij maaipercelen zal dit minder goed lukken als bij weidepercelen. Afhankelijk van de toepassing van het perceel kan worden gekozen voor een andere samenstelling van klavers.

Voor een perceel dat een overwegend weiden toepassing heeft bijvoorbeeld:
55% witte klaver
25% rode klaver
10% incarnaat klaver
10% rolklaver

Voor een perceel dat een overwegend maaien toepassing heeft bijvoorbeeld:
55% rode klaver
25% witte klaver
10% incarnaat klaver
10% rolklaver

BUMA handel bv

menu